Två föredrag/seminarier avhålls, kl 12.30 respektive 14.00 i Rosendal Foyer, utanför Hagasalarna. Föredraget hålls av Per-Göran Carlsson och beräknas ta ca 20 minuter, därefter är det allmän frågestund.

Välkoma alla myntintresserade, nyfikna, nybörjarsamlare och övriga allmänintresserade!

1  Hobbymässans profil – vem är här, varför, hur fungerar det.
2  Vad är samlande, av mynt, medaljer, sedlar, numismatisk litteratur.
3  Numismatik som vetenskap och hobby, kort historisk utveckling,
svenska-internationella perspektiv.
4  Marknad, hur köpa och sälja: handel över disk, auktioner,
internet, myntklubbar.
5  Branschens A och O: Historiskt intresse en drivkraft –
smörgåsbordssamlande kontra specialsamlande – en livsstil.
6  Kunskap, erfarenhet och ekonomisk budget avgör ambition, urval,
sällsynthet, numismatisk signifikans, kvalitet – den ”röda tråden”!
7  Hur hålla och se föremål, hur förvara dessa.
8  Hur undvika dyra ”lärpengar”, fällor och ”krondiken”.
9  Hur lära sig, faktaböcker, värderingskataloger, neutrala och
erfarenhetsbaserade råd.
10  Njut och ha kul, dela glädjen, låt en långsiktigt uppbyggd
meningsfull samling bli ett gott sparande och arv!