Inga pågående restriktioner, sker förändringar uppdateras denna information.